Multi Konfor Binalar
 • Pasif ev kavramından türemiştir ve biyoiklimsel tasarımı hedefler.
 • Sürdürülebilirdir. Ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulundurur.
 • Yüksek enerji tasarrufuyla birlikte maksimum ısıl konfor sunar.
 • Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlar.
 • Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümlerine olanak sağlar.
 • Aynı zamanda İzocam'ın, sürdürülebilir yapıların geliştirilmesi için olan stratejisinin merkezinde yer alır.
Pasif Ev ne demektir?
"Pasif Evler" çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma ihtiyacı çok düşük yani 15 kWh/m²'yi geçmeyecek şekilde planlanmış dolayısıyla geleneksel ısıtma sistemlerine gereksinim duymayan binalar olarak tanımlanabilir. Bu binalar klasik ya da modern tasarımlı ahşap, tuğla, betonarme sistemlerle yapılmış, konut, ofis binası, okul, jimnastik salonu vb pek çok değişik amaca hizmet etmek için tasarlanmış olabilir. Yeni yapılarda yapılabildiği gibi yenilenecek projelerde de uygulanabilir.
Multi Konfor Bina'nın avantajları nelerdir?
 • En önemli avantajı kullanıcılara konfor sağlamasıdır. Binanın tüm yüzeyindeki sıcaklıklar birbirine yakındır, dolayısıyla ısısal farklılıktan dolayı hava akımı olmaz. Mekanik havalandırma sistemiyle bina içersinde iyi hava kalitesi elde edilir.
 • Enerji kullanım ihtiyacı 15kWh/m² ile sınırlandırıldığından %90’a varan tasarruf sağlar.
 • Enerji kullanımının azaldığı oranda CO2 salımları da azalır.
Temiz havanın sürekliliği Multi Konfor Bina'da nasıl sağlanır?
İç ortam hava kalitesini sağlayabilmek için bütün yapılarda havalandırma yapılmalıdır. Konvansiyonel yapılarda pencereleri açarak yapılan doğal havalandırma; nem, karbondioksit, uçucu organikler, radon gibi zararlı etmenleri içerir, hijyenik değildir. Bununla birlikte temiz hava girişini kısıtlamak da çözüm değildir. Enerji etkinliği ve hijyen için doğal yöntemler yerine havalandırma sistemi gerekmektedir. Multi Konfor Evi, bir kazan dairesine ihtiyaç duymaz. Buzdolabı büyüklüğünde kompakt havalandırma birimiyle tüm odalar için düzenli temiz hava sağlama konusunda tam anlamıyla yeterli bir performans sunar. Nasıl çalışmaktadır? Merkezi birim bünyesinde ısı değiştirici, vantilatörler, filtreler ve – eğer istenirse – önden hava ısıtıcı, hava soğutucu ve hava nemlendirici ya da kurutucuyu bulundurur. Mutfak, banyo ve tuvaletteki kötü hava dışarıya verilen hava sistemi ile atılır. Kötü hava dışarıya yönlendirilmeden önce sıcaklığını ısı değiştiriciye bırakır. Bunun sonucunda içeriye giren temiz havayı ısıtarak oda sıcaklığına yakın bir ısıya ulaştırır. Günümüzde ısının geri kazanımı % 90 oranlarına kadar mümkün olmaktadır.
Başarı faktörleri nelerdir?
 • Ana faktörler
  • Maksimum ısı yalıtımı, strüktürel açıdan kompakt olmak ve ısı köprülerinin engellenmesi: Yapı kabuğunun tüm parçaları 0.15 W/(m²K) rakamının altında olan bir U değeri ile yalıtılmıştır. Bu değere 25 ila 40 cm. yalıtım kalınlıkları ile ulaşılmıştır.
  • Pencereler üç cam olmalı ve yalıtılmış çerçevelerle tamamlanmalıdır. Hedef: Çerçeve de dahil olmak üzere U değeri < 0.80 W (m²K) ve cam için g değeri = 0.5 (toplam güneş enerjisi geçirimi %50)
  • Binanın hava sızdırmazlığı : Hava sızdırmazlık testi’nin sonucu < 0.6, başka deyişle saat başı hava değişim oranı %60'ın altında olmalıdır.
  • Kirli havadan geri kazanılan sıcaklık : Ters akışlı ısı değiştirici boyunca, kirli havadan gelen temel sıcaklık tekrar temiz hava tedariği yapılan yere yönlendirilir – Isının geri kazanım oranı % 80'in üzerinde olmalıdır.
 • İkincil faktörler
  • Temiz havanın bir ön işlemden geçirilmesi: Temiz hava, jeotermal ısı değiştirici aracılığıyla kışın ön ısıtmaya yazın da ön serinletmeye tabi tutulabilir.
  • Güneye doğru yönleniş ve kışın gölgelerden uzak durma: Güneş enerjisinin pasif kullanımı ısınma enerjisinden tasarruf ettirir.
  • Ev içinde sıcak su üretilmesi: Gerekli enerji güneş kolektörleri aracılığıyla (dolaşan havagazı için enerji ihtiyacı litre başına 40 ila 90 watt değerindedir ) ya da havadan suya ısı pompalarıyla (ortalama performans katsayısı 4 değerindedir) üretilebilir. Isı pompası aynı zamanda, yazın enerji açısından verimli bir serinleme için de kullanılabilir. Bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri ısıtma işlemi için gereken enerjiden tasarruf edebilmek için sıcak su kanalına bağlı olmalıdır.
  • Enerji tasarrufu yapan elektrikli ev aletleri : Fırın, ocak, derin dondurucu, lambalar, çamaşır makinesi vb. gibi enerji tasarrufu ve verimlilik açısından önemli ev aletleri, pasif ev konseptinin göz önünde bulundurulması gereken başka bir bileşenidir. Ama bu konu hakkında evde yaşayanların kendisi birtakım önlemler almalıdır.
PASİF EV KAVRAMINDAKİ İLKELER
Pasif evler çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma ihtiyacı 15 kWh/m²’yi geçmeyecek biçimde planlanmış, binalar olarak tanımlanabilir. Pasif Ev kavramıyla tasarlanan yapılarda uyulması gereken 5 ana ilke bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. Isı Yalıtımı:

Pasif ev oluşumunda ilk ve en önemli ölçüt ısı yalıtımını sağlamaktır.

“Pasif Ev” olabilmenin ilk koşulu olan 15 kWh/m² yıllık enerji kullanımını aşmamak için, ısıtma amaçlı enerji kullanımını sıfıra kadar indirgemek en önemli unsurdur. Konut ya da ticari yapı ayrımı olmadan bütün binalarda enerji kullanımını en aza indirgeyebilmek için dış yüzeylerde yeterli ısı yalıtımının sağlanması gerekmektedir. Dış ortamla iç ortam konfor koşulları arasındaki sıcaklık farkını ısıtma sistemine gerek kalmadan sağlamadaki temel koşul olan ısı yalıtımı, aynı zamanda yapı malzemelerinin hasar görmesini engelleyerek strüktürün yıllarca sürdürülebilirliğini de sağlar. Pasif Evlerde U (ısıl geçirgenlik) değeri duvarlarda 0,15W/m²K, pencerelerde 0,8 W/m²K değerine eşit yada küçük olmalıdır.

Pasif evlerde duvarların yanı sıra şeffaf yüzeylerin de yüksek nitelikte olması gerekmektedir. Bunun için özel pencere detayları geliştirilmiştir. sistemin işleyebilmesi için yalnızca kasanın değil camların da özellikli olması koşuldur. Süper izoleli pencereler olarak adlandırılabilecek bu pencere kasalarında U değeri en çok 0,8 W/m²K olmalıdır.

Başka bir konfor koşulu pencere ve duvar yüzeyinde sıcaklığın oda sıcaklığına yakın olacak biçimde ayarlanmasıdır. Pencere yüzeyinde ya da duvarda yüzey sıcaklığı düşük olduğunda soğuk hava ışımayla sanki cereyan varmışçasına kişiyi rahatsız edebilmektedir. Bunu engellemenin yolu yeterli ve nitelikli ısı yalıtımının yapılmasıdır.

2. Isı Köprüleri

Pasif Evlerde ikinci önemli unsur ısı köprülerinin yapılmaması, ısı köprüsü etkilerinin engellenmesidir. Isı kaybı katsayısı ψ≤0,01 W/mK’in altında ya da negatif olmalıdır. Isı köprülerinin çoğunlukla yer aldığı köşe, kapı, pencere, balkon birleşim detayları dikkatle incelenerek çözümlenmelidir.

Isı köprülerinin bulunması durumunda yüzey sıcaklığı düşük olacağından iç ortamdaki sıcak havanın soğuk yüzeyle temasıyla yoğuşma gerçekleşir. Yoğuşma; nem, küf, mantar gibi anti hijyenik oluşumları beraberinde getirir. Isı köprüleri hijyen ve iç ortam konforu için mutlaka engellenmelidir. Pencere montajında ve balkonlarda ısı köprüleri sıklıkla problem olmaktadır. Bunların engellenmesi için yurt dışında özel önlemler alınmaktadır.

Isı köprülerini engellemek için yalıtım levhaları yapıştırılacağı yüzeye tam temas ettirilmeli, arada hava boşluğu bırakılmamalıdır. Levhalar birbiriyle örtüşmeli, aralarında 5 mm’den büyük boşluk kalmamalı, yalıtımın sürekliliği sağlanmalıdır.

3. Saydam Yüzeyler

Saydam yüzeylerin yani camların U değeri 0,8 W/m²K’e eşit yada küçük olmalıdır. Bu ise ancak 3 panelli low-e özellikli cam kullanılarak sağlanabilmektedir. Ayrıca camların yansıtma değeri %50-55 aralığında olmalıdır. Soğuk kış günlerinde dışardan güneş ışınımıyla gelen enerjinin %50-55 oranında iç ortama alınabilmesi gerekmektedir.

4. Sızdırmazlık

Bina yüzeyinde hava sızdırmazlığı sağlanmalı, bina zarflanmalıdır. Proje aşamasında binanın sızdırmazlık çerçevesi belirlenmeli ve enerji dengesi buna göre kurgulanmalıdır. Sızdırmazlık DIN EN 13289 hava boşluğu testiyle ölçülür. Pasif Ev olabilmesi için binanın ±50 Pa basınçta hava geçişi 0,6h-1'i geçmemelidir.

Hava sızdırmazlığı ile binadaki yapısal hasarlar, kondens engellenir, enerji tasarrufu sağlanır, yapı içersinde daha iyi konfor elde edilir, banyo ve mutfaktan diğer odalara istenmeyen hava akımı oluşmayacağından hava kalitesi artar, daha iyi gürültü kontrolü sağlanır ve en önemlisi ısı kaçışları engellenir.

Bununla birlikte sızdırmazlık sağlanan yapılarda mutlaka havalandırma sistemi kullanılmalı ve yalıtım yeterli kalınlıkta olmalıdır. Aksi halde özellikle yoğuşma ve küflenme görülecektir.

5. Mekanik Havalandırma

Mekanik havalandırma sistemiyle ısı iyileşmeleri η≥0,75 sağlanmalıdır. Dış ortamdan alınan temiz hava, iç ortamdan çekilen sıcak hava ile ısıtılarak, iç ortama gönderilir. Böylece temiz hava iç ortam sıcaklığında ortama verildiğinden havalandırmadan dolayı bir ısı kaybı oluşmaz.

DIN 1946-6 normuna göre kişinin 30 m³/saat temiz havaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bir konutta 4 kişi yaşadığı düşünülürse ortalama bir dairenin temiz hava ihtiyacı 120 m³/saat kabul edilebilir. Mutfak banyo ve Wc içeren ortalama bir konutta 120 m³/saat kirli hava emişi yapılmalıdır. İçerden emilecek kirli hava hesaplanırken mutfak için 60m³/saat, banyo için 40 m³/saat, WC için ise 20 m³/saat kirli hava çıkışı (egzos) ihtiyacı baz alınır. Toplam egzos ihtiyacı, binanın içersindeki birimlerin her birinin ihtiyacının toplanmasıyla bulunur. Birimlerin metrajları hesaplamada önem arzetmez. Hava akış oranı, hesaplanan temiz hava ve egzos hava ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmalıdır. Pasif evlerde yaşayanlara iç ortam hava konforuyla ilgili yapılan ankette memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

Havalandırma sistemi basit bir teknoloji içermesi ve küçük bir alan kaplamasının yanında oldukça etkin kullanılabilinirliğinden ötürü cazip olmaktadır. Havalandırma sistemi, ısıtma ve merkezi sıcak su sistemleriyle birlikte rahatça uygulanabilmekte hatta tek bir cihaz içersinde bütün bu özellikler bulunabilmektedir. 1995’de yalnızca düşünce olarak bulunan cihazların ilk prototipi 1997’de yapılmış günümüzde ise pazarda düzinelerce model-marka yer almaktadır.

Copyright 2015 © İZOCAM www.izocam.com.tr
Web Tasarım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.